Taiji Akademie

Taiji akademie je pražský klub taiji, ve kterém již 8 let trénuji . Zdejší trenéři mi nejen představili krásný svět taiji a čínské kultury jako takové, ale umožnili mi věnovat se taiji naplno, prakticky denně.
Taiji akademie byla založena v roce 2000, Radkem Kolářem, který za patrona a odborného garanta Taiji akademie volí čínského mistra Zhu Tiancai. Toto mohl udělat díky tomu, že ho mistr uznal za svého osobního žáka a učinil jej pokračovatelem 21. generace chen taiji quan.Tai ji Akademie Maly sal
V Taiji akademii jsem se mohla potkat s mnoha zajímavými lidmi, kteří mě nějakým způsobem ovlivnili (ať už v taiji nebo v pohledu na svět). Každý rok jsem se s Taiji akademií mohla účastnit mnoha vystoupení a zajímavých akcí, pravidelně vystupujeme v přažské zoologické a botanické zahradě, na mnoha veletrzích a workshopech, dvakrát dokonce i v O2 aréně.
Taiji akademie je také pořadatelem mnoha zajímavých akcí, kterých se mohou účastnit jak ti, co už se taiji věnují dlouho, tak i ti, kteří se rozhodli s taiji právě začít. Kromě pravidelných kurzů jsou to např. letní a podzimní třídenní soustředění v prachvských skalách a letní a zimní soustředění a tábory (v létě pro děti i dospělé, jinak hlavně pro dospělé) v Jizerských horách, kde si člověk odpočine, nebere energii a pořádně si zacvičí.
Každoročně se zde pořádá oslava čínského Nového roku, což je takové okénko do čínské kultury. Večer, kdy se zajímavé přednášky střídají s ukázkami taiji (od žáků Taiji Akademie) doprovázenými čínskou hudbou. Je to tedy spíše kulturní zážitek, než cvičební, ale určitě to stojí za to!
V Taiji akademii jsou i dětské kursy, i když je jich méně, než kursů pro dospělé. Říká se jim kursy tygříků a tygrů. Každého půl roku bývá pořádána v Taiji akademii ukázková hodina, kde mohou rodiče zhodnotit, co se jejich ratolesti stihly za půl roku naučit a kam pokročily. K vidění jsou zde na konci i ukázky starších studentů, kteří už cvičí i se zbraněmi.
Taiji akademie má prostory pro cvičení v centru Prahy. Jsou to dvě tělocvičny (Malý a Velký sál)a otevírací doba pokryje většinu dne. Mám ráda příjemnou atmosféru, která zde panuje a nadšení, se kterým se zde cvičí. Když jsem přijdu, vždy mě to potěší a motivuje k dalšímu cvičení.